• مدیر مرکز
نام و نام خانوادگی: امیر زندمقدم

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی - زبان شناسی کاربردی

ایمیل: zandmoghadam@atu.ac.ir

شماره تماس: 02144737560

مدیر مرکز چاپ و انتشارات

دریافت رزومه علمی و پژوهشی