• گروه‌های مرکز

گروه انتشار کتاب

بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، گروه انتشار کتاب این مرکز، تا کنون با انتشار بیش از 300 عنوان کتاب در رشته‌های مختلف که برخی تا نوزده مرتبه به چاپ مجدد رسیده‌اند، توانسته است تا به عنوان یکی از مراجع مهم برای بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان کشور شناخته شود.

گروه انتشار نشریات علمی

گروه انتشار نشریات علمی- تخصصی نیز با بیش از 40 عنوان فصلنامه، رتبۀ دوم کشوری را به خود اختصاص داده است. از این تعداد، 34 عنوان به صورت فعال در حال انتشار است و 6 عنوان دیگر، تا آغاز سال تحصیلی 94-93 منتشر خواهد شد. تعداد 23 عنوان از نشریات دانشگاه دارای مرتبۀ علمی- پژوهشی هستند و مابقی نیز جهت اخذ مجوز، در حال بررسی در کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

گروه فنی و نظارت بر چاپ

گروه فنی و نظارت بر چاپ، عهده‌دار مسئولیت بررسی و مطابقت شکلی آثار ارجاع شده به مرکز برای چاپ، هماهنگی با صاحبان اثر در خصوص مباحث شکلی، صفحه‌آرایی و طراحی صفحات حقوقی کتب و نشریات، طراحی جلد و نظارت فنی بر فرایند چاپ و تأیید فنی نهایی آثار چاپ و صحافی شده است. این گروه با استفاده از کارشناسان متخصص در زمینه طراحی و چاپ، تلاش می‌کند تا وظایف محوله را در بازه زمانی مقرر جهت چاپ آماده سازد و با نظارت بر روند چاپ، اطمینان مجموعه از اجرای صحیح کار را افزایش دهد.

گروه تولید (چاپخانه)

چاپخانه این مرکز واقع در گوهر دشت کرج (استان البرز)، با دارا بودن تجهیزات و دستگاه‌های حرفه‌ای و نیروهای متخصص و باسابقه، علاوه بر امکان تأمین نیازهای داخلی دانشگاه در زمینۀ چاپ و نشر آثار علمیِ درسی و پژوهشیِ اساتید و اعضای هیئت‌علمی و فصلنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های دانشگاه؛ ظرفیت همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادها و مؤلفین و اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز اساتید و اعضای هیئت‌علمی سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را نیز دارد. علاوه بر این، خط صحافی پیشرفته و خودکار چاپخانه، به صورت مستقل، امکان دریافت سفارش‌ها، صحافی و مجلد سازی را داراست.