• گروه برنامه ریزی انتشارات

گروه برنامه ریزی انتشارات

این گروه که یکی از مهمترین بخش های مرکز انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی به حساب می آید وظیفه دریافت، بررسی و نظارت علمی بر تولیدات مرکز شامل کتب و مجلات را به عهده دارد. این گروه از دو بخش اصلی کتب و مجلات تشکیل می شود و مسئولیت آن به عهده یکی از اعضای هیأت علمی است.

ردیف

نام

عنوان

1

مهندس صابری

رئیس گروه

2

سیدمهدی سمیعی

کارشناس مسئول مجلات علمی

3

کبری بابایی

کارشناس مسئول نشر کتاب

4

امیر سلطانی بناوندی

کارشناس نشر کتاب

5

دکتر نازیلا فرمانی انوشه

ویراستار

6

لیلا جباری

کارشناس قراردادها و تفاهم نامه ها