• تماس با ما

مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

نشانی : تهران، انتهای غربی اتوبان شهیدهمت، دهکده‌‏المپیک، میدان دهکده‏، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه‌‏طباطبائی

کدپستی : 1489684511

دفتر مدیر مرکز چاپ و انتشارات 44737560

اداره فنی نظارت بر چاپ 44737632

اداره چاپ و توزیع 44737655

کتابفروشی پردیس مرکزی:

نشانی : تهران، انتهای غربی اتوبان شهیدهمت، دهکده‌‏المپیک، میدان دهکده‏، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه‌‏طباطبائی

☎️ تلفن: 48392324

 

کتابفروشی خیابان انقلاب:

تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان  12 فروردین  - پلاک 318 - کتابفروشی عصر دانش

☎️ تلفن: 66966114

کتابفروشی دانشکده اقتصاد:

تهران - دانشکده اقتصاد، تقاطع خیابان احمد قصیر و خیابان شهید بهشتی

☎️ تلفن: 88710561