• تاریخچه مرکز

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با ادغام 27 مرکز آموزش عالي مستقل با عناوين مختلفِ دانشگاه، دانشکده، پژوهشکده، مدرسه عالي، آموزشگاه عالي، مؤسسه، مرکز و سازمان که از سال 1337 به تدريج تأسيس شده بودند، دو مجتمع آموزشي بزرگ تأسيس شد:

«مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني» (با ادغام 13 مرکز)

«مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني» (با ادغام 14 مرکز)

اين مجتمعها هر کدام تحت مديريت مستقل، براي بيش از 5 سال فعاليت کردند و مجدداً در سال 1363 براساس موافقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 1363/04/16 و اعلام وزير وقت وزارت متبوع، طي مصوبه 39824/6448/34 مورخ 1363/11/18 ادغام شدند و از ادغام آنها دانشگاه علامه طباطبائي تأسيس شد.

امسال در سال 1396، قدمت اين دانشگاه به اعتبار يکي از قديميترين واحدهاي تشکيلدهنده آن يعني مدرسه عالي بازرگاني با تاريخ تأسيس 1337، به 59 سال ميرسد؛ اما به اعتبار شکلگيري آن يعني از ادغام دو مجتمع مذکور، در سال 1363، به 33 سال ميرسد.

اين دانشگاه هم اکنون بزرگترين و مهمترين دانشگاه علوم انساني و اجتماعي کشور است و حدود 17500 نفر دانشجو در مقاطع مختلف، حدود 530 نفر عضو هيئت علمي تمام وقت، 11 دانشکده، 5 قطب علمي و 10 پژوهشکده فعال دارد.

مرکز توليد و انتشاراتي که در سال 1354 تأسيس شد، هم اکنون با عنوان «مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه» فعاليت ميکند و داراي گروه برنامهريزي  انتشارات، اداره فني و نظارت بر چاپ و اداره چاپ و توزيع است. اين مرکز با داشتن تجهيزات و دستگاههاي حرفهاي و نيروهاي متخصص و با سابقه، علاوه بر امکان تأمين نيازهاي داخلي دانشگاه در زمينة چاپ و نيز نشر آثار علميِ درسي و پژوهشيِ اساتيد و اعضاي هئيت علمي و فصلنامهها و پژوهش نامههاي  دانشگاه، ظرفيت همکاري با ساير سازمانها و نهادها و مؤلفين، صاحبين آثار علمي و اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز اساتيد و اعضاي هيئتعلمي ساير دانشگاهها و مراکز آموزشي را دارد.

فهرست پيش روي شما نخبگان و پژوهشگران عزيز، شامل عناوين و مشخصات آثار چاپشده در مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به کتابها و نشريهها انتشار يافته است. شما عزيزان ميتوانيد اين آثار را از فروشگاههاي عرضة توليدات علمي دانشگاه به نشاني ذيل تهيه نماييد.

1. فروشگاه شماره 1: دهکده المپيک، ميدان دهکده، ميدان ورزش، خانه کتاب و توليدات علمي دانشگاه، تلفن: 48392324-021

2. فروشگاه شماره 2: تهران، دانشکده اقتصاد، تقاطع خيابان احمد قصير و خيابان شهيد بهشتي، تلفن: 88710561-021

3. فروشگاه شماره 3: تهران، خيابان انقلاب، بين خيابان 12 فروردين و ارديبهشت، پلاک 1332- کتابفروشي عصر دانش تلفن: 66493701-021

همچنين، با تلاش و همت مسئولين دانشگاه و به منظور سهولت دسترسي دانشجويان و پژوهشگران گرامي، امکان سفارش و خريد کليه آثار موجود از طريق سامانه فروش اينترنتي فراهم شده است. شما عزيزان ميتوانيد با مراجعه به نشاني book.atu.ac.ir از اين تسهيلات نيز بهرهمند شويد.

 

معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي

مرکز چاپ و انتشارات