• فروشگاه شعبه پردیس دانشگاه

کتابفروشی پردیس مرکزی:

نشانی : تهران، انتهای غربی اتوبان شهیدهمت، دهکده‌‏المپیک، میدان دهکده‏، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه‌‏طباطبائی

تلفن :۴۸۳۹۲۳۲۴