• خبر روز


اختصاص شماره ای از دوفصلنامه "رهیافتهای نو در علوم ورزش" به بیماری کووید-۱۹

اختصاص شماره ای از دوفصلنامه "رهیافتهای نو در علوم ورزش" به بیماری کووید-۱۹
نشریه انگلیسی زبان "رهیافتهای نو در علوم ورزش"در راستای رسالت علمی خود، شماره ای را به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف بیماری کووید-۱۹ در ارتباط با علوم ورزشی اختصاص داده است. لذا از پژوهشگران حوزه علوم ورزشی دعوت می شود مقاله های پژوهشی خود را در موضوعات مشخص شده از طریق سامانه مجله ارسال نمایند.

تاریخ درج خبر: 1399/02/29  -  ساعت درج خبر: ١٠:٣٠  -  شماره خبر: ١٢٠٢٢  -  تعداد بازدید: 292


خروج