• شورای سردبیران نشریات دانشگاه
معرفی مرکز / شورای سردبیران نشریات علمی دانشگاه
دانشگاه علامه طباطبائی دارای بیش از 50 عنوان نشریه علمی معتبر است که از این میان 29 مجله دارای درجه علمی – پژوهشی و ۲ مجله دارای درجه علمی – ترویجی است. اکثر این مجلات در پایگاه های، SID، ISC، google scholar ، نورمگز و سیویلیکا و پرتال جامع علوم انسانی نمایه هستند. همچنین از میان کل مجلات، تاکنون ۱8 مجله در پایگاه نمایه سازی دوج (DOJ) ثبت شده اند و تلاش برای ثبت سایر مجلات در این نمایه و نیز در نمایه های معتبر بین المللی ادامه دارد. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی وظیفه نظارت، چاپ، اخذ درجه و امور قانونی و حقوقی این مجلات را به عهده دارد. این مرکز جلسات هماهنگی با سردبیران و مسئولین مجلات را به صورت منظم هرچند ماه یک بار برگزار می کند و تصمیمات شورای سردبیران به عنوان سیاستگذار امور مجلات تقلی می شود.
 

#

عنوان نشریه

صاحب امتیاز نشریه

سردبیر

۱

Digital Content Management

دانشگاه علامه طباطبائی

 میترا صمیعی (مسئول راه اندازی)

۲

International Journal of AppliedClinical Psychology

دانشگاه علامه طباطبائی

حمید علیزاده

۳

Iranian Journal of DistanceLearning Innovations

دانشگاه علامه طباطبائی

خدیجه علی آبادی

۴

Issues in Language Teaching

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد خطیب

۵

Journal of ComputationalStatistics and Modeling

دانشگاه علامه طباطبائی

فرزاد اسکندری

۶

Journal of InternationalCommercial and Investment Arbitration

دانشگاه علامه طباطبائی

علی مقدم ابریشمی(مسئول راه اندازی)

۷

New Approaches in Sport Sciences

دانشگاه علامه طباطبائی

بختیار ترتیبیان

۸

Recherches en langue française

دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی

۹

Society and Culture in the MuslimWorld

دانشگاه علامه طباطبائی

محمدسعید ذکائی

۱۰

Studies in Hispanic Language andLiterature

دانشگاه علامه طباطبائی

نجمه شبیری(مسئول راه اندازی)

۱۱

اندیشه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

صالح حسن زاده

۱۲

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی

جعفر هزارجریبی

۱۳

پژوهش حقوق خصوصی

دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا پاسبان

۱۴

پژوهش حقوق عمومی

دانشگاه علامه طباطبائی

منصور جباری

۱۵

پژوهشنامه اقتصادی

دانشگاه علامه طباطبائی

اسفندیار جهانگرد

۱۶

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

مسعود درخشان

۱۷

پژوهش در مدیریت ورزشی

دانشگاه علامه طباطبائی

حبیب هنری

۱۸

پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه

دانشگاه علامه طباطبائی

علی کربلایی پازوکی

۱۹

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد زاهدی اصل

۲۰

پژوهشنامه معارف قرآنی

دانشگاه علامه طباطبائی

عنایت الله شریفی

۲۱

پژوهشهای اقتصادی ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

عبدالرسول قاسمی

۲۲

پژوهشهای بیمه ای

دانشگاه علامه طباطبائی

تیمور محمدی

۲۳

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

دانشگاه علامه طباطبائی

رضا ناظمیان

۲۴

پژوهش های راهبردی سیاست

دانشگاه علامه طباطبائی

ابراهیم برزگر

۲۵

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

دانشگاه علامه طباطبائی

عباس عباسپور

۲۶

پژوهش های کیفی در برنامه درسی

دانشگاه علامه طباطبائی

حسن ملکی

۲۷

پژوهش و نقد علوم انسانی

دانشگاه علامه طباطبائی

غلامرضا حداد

۲۸

حکمت و فلسفه

دانشگاه علامه طباطبائی

احمدعلی حیدری

۲۹

دو فصلنامه دانش های بومی ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

مرتضی فرهادی

۳۰

دولت پژوهی

دانشگاه علامه طباطبائی

شجاع احمدوند

۳۱

روانشناسی افراد استثنایی

دانشگاه علامه طباطبائی

حمید علیزاده

۳۲

سراج منیر

دانشگاه علامه طباطبائی

عباس اشرفی

۳۳

علم زبان

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد دبیرمقدم

۳۴

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

دانشگاه علامه طباطبائی

عبدالله شفیع آبادی

۳۵

فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

دانشگاه علامه طباطبائی

علی اصغر بانوئی

۳۶

فصلنامه اندازه گیری تربیتی

دانشگاه علامه طباطبائی

علی دلاور

۳۷

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

دانشگاه علامه طباطبائی

علی خاکساری

۳۸

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

دانشگاه علامه طباطبائی

حسین غلامی

۳۹

فصلنامه روان شناسی تربیتی

دانشگاه علامه طباطبائی

علی دلاور

۴۰

فصلنامه علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی

اردشیر انتظاری

۴۱

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

فهیمه باب الحوائجی

۴۲

فناوری آموزش و یادگیری

دانشگاه علامه طباطبائی

داریوش نوروزی

۴۳

متن پژوهی ادبی

دانشگاه علامه طباطبائی

عباسعلی وفایی

۴۴

مطالعات پیش دبستان و دبستان

دانشگاه علامه طباطبائی

فرخنده مفیدی

۴۵

مطالعات تجربی حسابداری مالی

دانشگاه علامه طباطبائی

جعفر باباجانی

۴۶

مطالعات رسانه‌های نوین

دانشگاه علامه طباطبائی

هادی خانیکی

۴۷

مطالعات روان شناسی بالینی

دانشگاه علامه طباطبائی

فرامرز سهرابی

۴۸

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

دانشگاه علامه طباطبائی

علی اکبر افجعه

۴۹

مطالعات مدیریت صنعتی

دانشگاه علامه طباطبائی

مقصود امیری

۵۰

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

دانشگاه علامه طباطبائی

کامران فیضی

۵۱

مطالعات مدیریت گردشگری

دانشگاه علامه طباطبائی

محمود ضیایی