• آیین نامه هاو شیوه نامه ها

دستور العمل اجرایی چاپ و نشر کتاب در مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی (1395)

شیوه‌نامه اجرايي مجلات علمي دانشگاه علامه طباطبائی 

آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

مدارک مورد نیاز برای بررسی درخواست آثار در هر یک از مراحل

فرم مشخصات اثر (Word)

فرم مشخصات اثر (Pdf)

(Book Specification Form - English (Word

(Book Specification Form - English (Pdf

(Book Specification Form - English -French (Word

(Book Specification Form - English -French (Pdf

فرم مشخصات مجموعه مقالات (Word)

فرم مشخصات مجموعه مقالات (Pdf)

دلایل توجیهی تالیف کتاب (Word)

دلایل توجیهی تالیف کتاب (Pdf)

گواهی اصالت تالیف کتاب (Word)

گواهی اصالت تالیف کتاب (Pdf)

دلایل توجیهی ترجمه کتاب (Word)

دلایل توجیهی ترجمه کتاب (Pdf)

گواهی اصالت ترجمه کتاب (Word)

گواهی اصالت ترجمه کتاب (Pdf)

فرم پیشنهاد ترجمه کتاب (Word)

فرم پیشنهاد ترجمه کتاب (Pdf)

فرم پیشنهاد تالیف، تدوین و گردآوری کتاب (Word)

فرم پیشنهاد تالیف، تدوین و گردآوری کتاب (Pdf)

فرم ارزیابی کتب تالیفی

فرم ارزیابی ترجمه

فرم ارزیابی پیشنهاد تالیف، ترجمه و گردآوری کتاب 

آیین‌نامه ارزیابی نشریات علمی

فرم تعارض منافع مولفین مقالات علمی

فرم تعهد رعايت اخلاق نشر و واگذاری حقوق  نشر

نمونه قراداد حق تالیف و ترجمه اعضای هیات علمی

فرم تایید قرارداد حق تالیف و ترجمه

نمونه قرارداد حق تالیف و ترجمه دانشجویی